Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», την 4η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση της μελέτης Διαμόρφωσης εισόδου οικισμού Γαλατινής. - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος

2 Επανίδρυση του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Σιάτιστας. - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος

3 Παραχώρηση για 25 έτη εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου στις δυο ενεργειακές κοινότητες με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Βοΐου 1 περιορισμένης ευθύνης» και «Ενεργειακή Κοινότητα Βοΐου 2 περιορισμένης ευθύνης», που συνέστησε ο Δήμος Βοΐου, η ΔΕΥΑΒ, οι Σχολικές Επιτροπές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης ,η ΔΗΚΕΒΟ και το ΝΠΔΔ Δήμου Βοΐου, για την εγκατάσταση φωτοβολταïκών. - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.

4 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

5 Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ) του Δήμου Βοΐου, οικ. έτους 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

6 Διαχείριση του Συνιδιόκτητου κατά το 1/5 μετά του Δημοσίου, Δημοτικού Δασοτεμαχίου Βουχωρίνας (επαναδημοπράτηση). -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

7 Διαχείριση του 1/2 της συστάδας 1α του Δημοτικού Δάσους Διχειμάρρου για το έτος 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

8 Διαχείριση τμημάτων 4&2 Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου για το έτος 2022 -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

9 Διαχείριση του 1/2 της συστάδας 1β του Δημοτικού Δάσους Πεπονιάς για το έτος 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

10 Εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Ζώνης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

11 Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση Π77 -2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5629 Έκδοση 1/0 ΣΤΟ «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.11 «Ενσωμάτωση Ευπαθών ομάδων Πληθυσμού (α.1 παρ.ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση». Με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο ΤΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος

12 Αιτήσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα.

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 4/3/2022 και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα. 


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 Ευανθία Νικολαΐδου

 

 


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael