Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 1η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. 1η υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2022.

2. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ) του Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2022.

3. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

4. Αποδοχή δωρεάς σχολικών τσαντών από το βιβλιοπωλείο Ωμέγα – Πόγκα Νικολάου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

5. Έγκριση της αριθμ. 83/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Εξουσιοδότηση Δικηγόρου».

6. Έγκριση της αριθμ. 84/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Εξουσιοδότηση Δικηγόρου».

7. Έγκριση της αριθμ. 530/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Εξουσιοδότηση Δικηγόρου».

8. Έγκριση πληρωμής δικηγόρου από το κληροδότημα Ι.Τσιόλια.

9. Έγκριση κατάρτισης σύμβασης έργου χωρίς την διεξαγωγή διαγωνισμού, για την συντήρηση και την προστασία του ακινήτου του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ».

10. Παράταση μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «GALILEO - GALILEI» και αύξηση του μηνιαίου μισθώματος κατά ποσοστό 3%.

11. Πρόσληψη δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων της Δομής Φιλοξενίας Πενταλόφου.

12. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 - Δράση 4.3.4 "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ.

13. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» (Α/Α: 184958) - Κατακύρωση της σύμβασης.

14. Ορισμός μέλους και σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Αγροτική οδοποιία στην τ.κ Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου .

15. Έγκριση ή μη χορήγησης 1ηςπαράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ. ΒΟΪΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ και ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Κ.Θ.».

16. Έγκριση ή μη χορήγησης 1ηςπαράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

17. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης για την αποπεράτωση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ –ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

18. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Ασκίου».

19. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Υπηρεσίες Αποχιονισμού του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και των Κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου Χειμερινής Περιόδου 2021-2022».

20. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

21. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael