Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Αείμνηστος Ιεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας κυρός Κοσμάς -Τo Τάμα του Έθνους θυμάται και τιμά

Ἕνας ἰδιαίτερος πανάξιος, εὐλαβέστατος καὶ ἀνιδιοτελέστατος, ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης, ὁ Σεβασμιώτατος κυρὸς Κοσμὰς ἀπῆλθε καὶ αὐτὸς εἰς τὰς αιἰωνίας μονάς, ὅπως προσφάτως καὶ ὁ ἕτερος, ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κυρὸς Ἱερεμίας (τὸν ὁποῖο ἐγνωρίζαμεν ἀπὸ τὰ παιδικά μας χρόνια μὲ τὰ κοντὰ παντελονάκια ὡς Παναγιώτη Φούντα – ὁ ὁποῖος ὑπέφερε ἀφαντάστως μακροχρονίως ἀπὸ καρδιακὰ προβλήματα καὶ ὡσὰν ἀσκητὴς ποὺ ἦτο ἔτρωγε ἐλάχιστα καὶ δὴν ἦτο πότης οἰνοπνευματωδῶν, ἐν τούτοις τοῦ ἄκαναν καὶ παρακεντήσεις εἰς τὴν νεφρικὴν χώρα καὶ ἀλλαχοῦ καὶ ἐκπαραθύρωσαν καὶ αὐτόν, ὅπως κάμνουν καὶ σὲ τόσους ἄλλους οἱ ἀδίστακτοι διὰ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν μέση. 

Ἀσθένησε, ἐπιδεινώθηκε ἡ ἤδη λίαν ἐπιβαρυμένη ὑγεία τοῦ Σεβασμιωτάτου μας κυροῦ Κοσμά καί, μὴ ἀναστρέψιμον πλέον, τὸ πρόβλημα τὸν ὡδήγησε εἰς τὴν κοίμησιν.

Τεράστιον τὸ πνευματικὸ καὶ φιλανθρωπικό του ἔργο.

Ἡ συμβολὴ του εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21 ἐπιμαρτυροῦν ἡ ἱστορικὴ ὁμιλία του εἰς τὴν ΗΜΕΡΙΔΑ γιὰ τὸ ΤΑΜΑ τὴν 31.3.2013 εἰς τὸ Σπόρτιγκ (ἴδ. ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸ λεπτὸ 1:01:34 καὶ ἐφεξῆς) : https://www.youtube.com

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (1) ἀπὸ 31.3.2013 ποὺ παρέμεινε πιστὸς μέχρι τέλους καὶ ἡ συνημμένη θερμὴ γραπτὴ ὑποστήριξις του μὲ τὸ ἔγγραφό του πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδον ἀπὸ 8.2.2011 (2 - 3) .

Εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ τὸν φιλοξενήσουμε καὶ νὰ ἱερουργήσῃ καὶ εἰς τὸν Ἱερὀν Ναὸν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων τὴν 19.5.2012 (4). 

Εἰς αὐτὸν τὸν Ἱεράρχη δὲν τοῦ ἐπετρέπετο νὰ τεθῇ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς λιτανείας πρὸς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου ἀλλὰ ἐκεῖνος ἐπιμένων προσῆλθε εἰς τήν «ουρά» τοῦ χριστεπώνυμου πληρώματος (5).

Ἀκόμη καὶ εἰς τὴν ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου δὲν τοῦ ἐπετράπη νὰ τοῦ προσφέρωμε οὔτε ἕνα καφέ.

Βέβαια ἐμᾶς δὲν μᾶς κάκισε, ἀπεναντίας δὲ φρόντισε νὰ διορθώσῃ τὸ κακὸν καὶ προσῆλθε ἐπανειλημμένως εἰς τοὺς χώρους μας, Μουσῶν 14 15452 Παλαιό Ψυχικὸ καὶ τοῦ παραθέσαμε γεύματα καὶ δεῖπνα.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ ! 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael