Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης για τη χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα της Κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείων σχολικό έτος 2021-2022 καταγόμενους από την Σιάτιστα. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 39,6MW στις θέσεις «ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ» ισχύος 9,9MW, «ΣΤΑΦΙΔΑΣ» ισχύος 9,9MW, «ΑΡΒΑΝΙΤΗ» ισχύος 9,9MW, «ΠΑΔΕΣ» ισχύος 9,9MW της Τ.Κ. Εράτυρας, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3 Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου» (ΔΕΥΑΒ). - Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

4 Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βοΐου. - Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

5 Συγκρότηση επιτροπής του Δήμου, για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων των άρθρων 186, 190, 191,192 του Ν. 3463/06, για το έτος 2022 - Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

6 Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του N. 2307/95, για το έτος 2022.

- Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

7 Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2022. - Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

8 Αιτήσεις

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα.

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 20/1/2022 και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 16.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ευανθία Νικολαΐδου

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael