Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Διαδικτυακή Ημερίδα για την διεκδίκηση Γερμανικών αποζημιώσεων στα Καλάβρυτα

Συγχαίρομε τὸν Διεκδικητὴ τῶν Γερμανικῶν Ἐπανορθώσεων κ. Χαρίλαον Ἑρμείδη, ὁ ὁποῖος ἔχει τὸ σθένος νὰ δρᾶ μὲ ἄλλους ἀγωνιστὲς πατριῶτες καὶ νὰ ἀπαιτοῦν τὶς Ἐπανορθώσεις τῶν Γερμανῶν διὰ τὰ ἀνοσιουργήματα ποὺ ἔπραξαν οἱ Ες-Ες εἰς βάρος θυμάτων πολέμου.

Πολὺ καλὰ ἔπραξε ἡ κ. Ἄγγελα Μέρκελ, ἀπὸ τὴν μεριά της, ποὺ ἦρθε εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἑορτῆς ἐναντίον τῶν φασιστῶν καὶ τῆς Θρησκευτικῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα: Ποῖοι καὶ μᾶλλον πόθεν ὁρμώμενοι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ὄχι μόνον ἀνέχθηκαν τὴν ἔλευσιν τῆς κυρίας Ἄγγελα Μέρκελ, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπεδέχθησαν καὶ συνεργάσθησαν μετὰ αὐτῆς (τῆς κυρίας Μέρκελ);
Μήπως τὸ ἐπέβαλαν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, γεγονὸς ποὺ καὶ ὑπερθεματίζουν οἱ ντόπιοι ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τὸ ὁποῖον κατεδίκαζε καὶ ὁ Ἅγιος τῆς Πολιτικῆς, Ἰωάννης Καποδίστριας, τονίζων εἰς τὴν Ἐγκύκλιόν του ὅτι, ὄχι μόνον οἱ στρατιωτικοὶ ἀλλὰ καὶ οὔτε καὶ οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ καταφεύγουν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις διὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν, νὰ κολλήσουν εἰς τοὺς θώκους τοῦ κατεστημένου διὰ νὰ εἶναι μακροχρονίως ποδηγέτες τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.


Συγχαίρομε καὶ τὸν Δῆμο Καλαβρύτων καὶ ὅλους τοὺς παράγοντες τῆς Ἡμερίδος τῆς 5.12.21 εἰς τὰ Καλάβρυτα, γιὰ τὴν Διεκδίκησιν τῶν Γερμανικῶν Ἀποζημιώσεων, ὡς εἰς ἡ συνημμένη Ἀφίσα.

Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ γράφων τὰ παρόντα, ἄνω τῶν 70 ἐτῶν βιώσας εἰς τὴν Γερμανία, διέθετε τὴν ἐν Βόννῃ Γερμανίας ἕδρα τῆς ἐπιχειρήσεως του, ποὺ ὑπῆρξε παλάτι τῆς Πριγκιπίσσης Σαρλόττε Σίλλερ {ἕξ (6) μέτρα ὕψος, οἴκημα 148 τετραγωνικῶν μέτρων}, γιὰ τὶς συνεδριάσεις τῶν Φιλελλήνων ἰθυνόντων ἀπὸ τὰ παραγωγικὰ Γερμανικὰ Ὑπουργεῖα. Ἐκεῖ ἀπεφάσιζαν αὐτοὶ οἱ γερμανοὶ ἰθύνοντες φιλέλληνες, νὰ μὴ διακοποῦν οἱ Γερμανικὲς βοήθειες πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ νὰ χαρακτηρίζωνται ὡς διηνεκεῖς ὑποχρεώσεις καὶ νὰ συνεχίζωνται.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ εἰς τὸ συνημμένον: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ».

Οἱ διηγούμενοι αὐτὰ τὰ ἱστορικὰ θαυμαστὰ σταχυολογήματα συνέβαλαν εἰς τὸ παρελθὸν καὶ εὐχαρίστως νὰ συμβάλλουν καὶ εἰς τὸ μέλλον διὰ σωστὲς καὶ ἐπιτυχεῖς ὀργανώσεις τῶν προτεινομένων φιλοξενιῶν καὶ λοιπῶν ἀφηγήσεων.

 

η συνέχεια ΕΔΩ

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael