Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Χριστουγεννιάτικες Ευχές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

«Σήμερον ὁ Χριστός,

ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου.

Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται,

καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται.

Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται,

καὶ ἡ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται.

Οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν,

οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσιν,

ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύστως βοῶμεν·

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ,

καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.»

(Στό καὶ νῦν τῶν Αἴνων τῶν Χριστουγέννων. Ἦχος β´)

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) εὔχεται ἐγκαρδίως σὲ ὅλους τούς Θεολόγους τῆς χώρας καθὼς καὶ στοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε χριστιανό,

Εὐλογημένο

τὸ Ἅγιο Δωδεκαήμερο

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael