Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 07η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την πάγια προκαταβολή.

2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για απόδοση δικαιούμενων ποσών στους ασυνόδευτους ανηλίκους της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πεντάλοφο .

3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

4. Επιστροφή ποσού ως εκ παραδρομής καταβληθέν.

5. Ψήφιση εξόδων εκτός έδρας του Δημάρχου.

6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου.

7. Ορισμός μέλους και σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Γαλατινής του Δήμου Βοΐου»

8. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της ΔΕΥΑΒ, για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ α) για μακροχρόνια ανέργους 55-67 και β) για απασχόληση από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

9. Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.) για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» στα πλαίσια αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" στην πρόσκληση με κωδικό 143 / Α/Α ΟΠΣ 4985 (αριθμ. πρωτ. 2525/12-07-2021) και τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών»

10. Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2018.

11. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 180592) - Κατακύρωση της σύμβασης.

12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε έργου: «Συντήρηση δημοτικού σχολείου Δρυοβούνου».

13. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ έργου: «Συντήρηση Ασφαλτόστρωση Εσωτερικού Οδικού Δικτύου Δ. Βοΐου».

14. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael