Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Παράταση στην ενιαία προσωρινή άδεια λειτουργίας της ΔΕΗ ως τα τέλη 2023 για να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια

Με νέα επείγουσα ρύθμιση που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο για την υγεία χορηγείται παράταση στην ισχύ της Ενίαιας Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας της ΔΕΗ, καθώς διαφορετικά θα οδηγούνταν στην παράνομη λειτουργία χωρίς τις απαιτούμενες άδειες των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της και θα έθετε σε κίνδυνο τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας.

Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διασφαλίσει την επάρκεια ισχύος στα επόμενα έτη, εν μέσω σοβαρών τριγμών στην ευρύτερη αγορά ενέργειας, εγχώρια και πανευρωπαϊκά.

Αναλυτικότερα, οι προθεσμίες ως προς την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των ΔΕΗ Α.Ε. και των μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε., που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και έχουν μεταβιβασθεί στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., πλην αυτών στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί αυτοτελής Άδεια Λειτουργίας, παρατείνονται ως εξής:

α) η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παρ. 1 έως την 31η.12.2023,
β) η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παρ. 2 έως την 31η.12.2023,
γ) η κάλυψη από την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. σε μικρά απομονωμένα συστήματα και απομονωμένα μικροδίκτυα της παρ. 3 έως την 31η.12.2023,
δ) η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων της παρ. 4 από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. από τη λήξη της έως την 31η.6.2022

Με την εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ολοκλήρωσης των φακέλων αδειοδότησης των μονάδων της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., καθυστερήσεων στη χορήγηση συγκεκριμένων, κυρίως περιβαλλοντικών, δικαιολογητικών και αδειών, περιβαλλοντικοί όροι, βεβαιώσεις χρήσης γης) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας.

 

πηγη energypress.gr

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael