Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Ψήφισμα εκδημίας Λεωνίδα Γ. Παπαγεωργίου, μεγάλου ευεργέτου της Ενορίας Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου πόλεως Σιατίστης

ἀπαρτιζόμενον ὑπὸ α) τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Οἰκονόμου π. Δημητρίου Χήτου, προέδρου, β) κ. Ἀλεξάνδρου Τέρτη, ταμίου, γ) κ. Χρήστου Κάστια, γραμματέως, δ) κ. Ἀντωνίου Ἀργυροπούλου , μέλους καὶ ε) κ. Ἐμμανουήλ Μητράγκα, μέλους· συνελθὸν ἐκτάκτως ἐν Σιατίστῃ καὶ ἐν τῷ γραφεῖῳ αὐτοῦ, σήμερον τῇ 7ῃ Νοεμβρίου 2021, ἡμέρα Κυριακὴ, ἐπὶ τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ Λεωνίδου Γ. Παπαγεωργίου, μεγάλου εὐεργέτου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης,

ψηφίζει ὁμοφώνως ὅπως:

1. Προσευχηθῇ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

2. Μεταφέρῃ τὰ θερμὰ αὐτοῦ συλλυπητήρια εἰς τοὺς οἰκείους.

3. Ἀναρτήσῃ μεσιστίους τὰς σημαίας τοῦ Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου ἐπὶ τριημέρου ἔνεκεν ἐνοριακοῦ πένθους, ἄχρι τῆς 10ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ.

4. Ἀναγράψῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ πρὸς μνημόνευσιν ὑπὲρ ἀναπαύσεως, εἰς τὰ δίπτυχα τοῦ Ἱεροῦ Σαρανταλείτουργου τῶν Χριστουγέννων ἐ.ἔ.

5. Τελέσῃ ἰδίοις ἐξόδοις τεσσαρακονθήμερον ἱερὸν μνημόσυνον εἰς τὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου τὴν Κυριακὴν 12ῃ Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.

6. Ἀναθέσῃ τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ Διδάκτορι κ. Ἀναστασίῳ Δάρδᾳ τὴν ἐκφώνησιν ἐπιμνημοσύνου ὁμιλίας τὴν Κυριακὴν 12η Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.

7. Ἀναρτήσῃ φωτογραφία -πορτραίτο αὐτοῦ εἰς τὴν Αἴθουσαν "Ἀλεξάνδρα Παπαγεωργίου", τοῦ Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου.

8. Ἀποστείλῃ τὸ παρὸν εἰς τοὺς οἰκείους καὶ εἰς τὸ εὐαγὲς ὁμώνυμον Ἴδρυμα.

9. Δημοσιεύσῃ τὸ παρὸν εἰς τὴν ἰστοσελίδαν τοῦ Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου καὶ τὸν τοπικὸν τύπον.

ἐγένετο καὶ συνετάγη αὐθημερόν. 

 

ὁ Πρόεδρος

Οἰκονόμος π. Δημήτριος Χῆτος 

τὰ μέλη 

κ. Ἀλέξανδρος Τέρτης

κ. Χρῆστος Κάστιας

κ. Ἀντώνιος Ἀργυρόπουλος

κ. Ἐμμανουήλ Μητράγκας

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια