Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Τάμα του Έθνους: Η Πρόσφορά του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών προς την Εκκλησίαν

Λόγω συνεχῶν διακοπῶν καί ὀχλήσεων ὁ Πρόεδρος δέν ἠδυνήθη νὰ ὁλοκληρώσῃ τά σπουδαῖα καὶ θεμελιώδη ἱστορικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα παρατίθενται κατωτέρω:

« Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους »

(Μνημεῖον Δοξολογίας, Εὐγνωμοσύνης, Παρακλήσεως)

Παρ’ ὅλον πού γνωρίζω ὅτι διὰ τούς «νοῦν ἔχοντας» ἀποτελεῖ «Κοινόν Τόπον» τό θέμα διὰ τὸ ὁποῖον θὰ σᾶς ἀπασχολήσω, ἐν τούτοις ὑποβάλλω τὴν παροῦσαν ὡς ἐκδήλωσιν ψυχικῆς μου ἀνάγκης, ὑπότὴν  Ἔποψιν ὅτι εἶναι Ἠθική μου Προσφορά,  δίκην κοδράντη (ρωμαϊκὸν νόμισμα ποὺ ἀντιστοιχοῦσε εἰς τὸ 1/64 τοῦ Ἀσημένιου Ρωμαϊκοῦ Δηναρίου καὶ εἰς τὸ 1/1600 τοῦ Χρυσοῦ Δηναρίου) τῆς χήρας τοῦ Εὐαγγελίου.

Α΄

Ὁ 19ος Αἰὼν ἦτο Αἰὼν Προόδου τῶν Ἐπιστημῶν, τῶν Τε­χνῶν καὶ τῶν Γραμμάτων. Ἦτο ὅμως καὶ Αἰών ἑνὸς τῶν Μεγαλυτέρων Θαυμάτων εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς Πορείας τοῦ Ἀνθρωπίνου Γένους.

 

η συνέχεια ΕΔΩ

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael