Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 16η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2021.

2. Κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2022 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ. Καραγιάννη».

3. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

4. Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2018.

5. Συνέχιση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βοΐου και ΟΑΕΔ για το έτος 2022 για τη λειτουργία Γραφείων Ανταποκριτή στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου

6. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 276/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής : «Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος με την επωνυμία : Κληροδότημα Γεωργίου Καραγιάννη».

7. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης των φωτογραφιών από το διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα το Βόιο .

8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για την εκτέλεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αποχιονισμού του δημοτικού οδικού δικτύου των κοινοτήτων του δήμου Βοΐου χειμερινής περιόδου 2021-2022».

10. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2021-2022.

11. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

12. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου: Ανάπλαση περιοχής "Μπούνος" Σιάτιστας».

13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

14. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση Κοιμητηρίων Καλονερίου Δ. Βοΐου».

15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον των νεκροταφείων στον οικισμό Μόρφης».

17. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ»

18. Ορισμός μέλους και σύσταση της Επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην κοινοτικού καταστήματος Εράτυρας Δήμου Βοΐου».

19. Έγκριση της αριθμ. 34/2021 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βοΐου με θέμα: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2021»

20. Σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Βελβεντού για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Βελβεντού για τη δεκαετία 2021-2030».

21. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια