Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», την 7η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Παρουσίαση μελέτης διαμόρφωσης της πλατεία Εμπορίου της Σιάτιστας. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Λήψη απόφασης για την ίδρυση δύο Ενεργειακών Κοινοτήτων στο Δήμο Βοΐου με μέλη τα Ν. Π.: ΔΗΚΕΒΟ, ΔΕΥΑΒ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3 Αγορά τμήματος αγροτεμαχίου για την κατασκευή συνδετηρίας οδού και κόμβου προσπέλασης στο χώρο του νέου σφαγείου Βοΐου (άρθρο 191 Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων). - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

4 Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

5 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2021. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

6 Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου, B΄ τριμήνου 2021. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

7 Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από δημοτικά τέλη - επιχειρήσεων λόγω

της πανδημίας COVID – 19. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

8 Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα - επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID – 19. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

9 Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

10 Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2022. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

11 Έγκριση παραχώρησης προς χρήση κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή ενός (1) επιπρόσθετου νέου υπόγειου υποσταθμού στα πλαίσια του συνολικού έργου (Α’ & Β’ Φάση) αισθητικής αναβάθμισης Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην πόλη της Σιάτιστας. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

12 Παροχή γνώμης ως προς τις με αρ. 1/300/2021 και 2/300/2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ). - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

13 Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

14 Προσθήκη προσωνυμίας στην ήδη υπάρχουσα ονομασία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

15 Αντικατάσταση από την πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

16 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9MW στη θέση ‘ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ 1’,Τ.Κ. Γαλατινής, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

17 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9MW στη θέση ‘ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ 2’,Τ.Κ. Γαλατινής, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

18 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9MW στη θέση ‘ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ 3’,Τ.Κ. Γαλατινής, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

19 Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Βοΐου, για τις ανάγκες της απογραφής 2021. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου.

20 Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου.

21 Αιτήσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα.

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 4/10/2021 και ώρα 14.00. 

Το σύστημα θα ανοίξει στις 7/10/2021 από τις 16.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael