Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στα πλαίσια αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" στην πρόσκληση με κωδικό 144 / Α/Α ΟΠΣ 4997 (αριθμ. πρωτ. 3117/27-08-2021) και τίτλο: «Νέα έργα ύδρευσης – υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

2. Καθορισμός μελών για συμμετοχή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βοΐου για την πράξη «Εργασίες προσαρμογής του Α΄ Παιδικού Σταθμού Σιάτιστας, του Β΄ Παιδικού Σταθμού Σιάτιστας, του Παιδικού Σταθμού Γαλατινής, του Παιδικού Σταθμού Νεάπολης και του Παιδικού Σταθμού Τσοτυλίου στις προδιαγραφές του π.δ 99/2017».

3. Έγκριση της αριθμ. 31/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βοΐου με θέμα: «Τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021».

4. Τροποποίηση της υπ. αρ. 3/2021 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» ως προς την αλλαγή δρόμων.

5. Συμμόρφωση με την αριθμ. 1604/2021 απόφασης της αρχής Επίλυσης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), που αφορά στο έργο: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Βοΐου».

6. Ανάθεση εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης για την αξιοποίηση ακινήτων του κληροδοτήματος με την επωνυμία: «Κληροδότημα Ελένης Γκαγκαράτσα»

7. Απόδοση υποτροφιών ακαδημαϊκών ετών 2018-2019 και 2019-2020 tου κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

8. Εξέταση αίτησης προς το κληροδότημα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΡΟΥΤΑ».

9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκποίηση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Νεάπολης (591 τ.μ.).

10. Έγκριση της αριθμ. 19947/19.10.2021 απόφασης Δημάρχου περί: «Εξουσιοδότηση δικηγόρου».

11. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ύδρευση Λουκομίου Δ. Βοΐου»

12. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

13. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια