Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

1940: O Παναγιώτης Γράβας έπεσεν ηρωικώς επί του υψώματος 1878 ΜΟΡΑΒΑ...

Το θλιβερό νέο ήταν ήδη γνωστό στη Σιάτιστα. Ο Παναγιώτης Γράβας, ήταν από τους πρώτους που έπεσαν στο μέτωπο του 1940. Στα τέλη του Δεκέμβρη ήλθε και η επίσημη ανακοίνωση. Το 53οΣύνταγμα Πεζικού, διά του Αντ/ρχη Θεοδωράκη Δημητρίου, έστειλε στον τότε Γυμνασιάρχη του ιστορικού Τραμπαντζείου Γυμνασίου της Σιάτιστας το παρακάτω έγγραφο:

''Εις απάντησιν του υπ' αριθ. 972/8-12-1940 εγγράφου υμών, έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι ο Καθηγητής του υφ' υμάς Γυμνασίου Δεκανεύς Γράβας Παναγιώτης έπεσεν ηρωικώς μαχόμενος υπέρ ακεραιότητος φιλτάτης ΠΑΤΡΙΔΟΣ την 17ην παρελθόντος επί του υψώματος 1878 ΜΟΡΑΒΑ του επωνομασθέντος ύψωμα Χειροβομβίδων. Η οικογένεια αυτού ως και η ιδιαιτέρα του Πατρίς, εύανδρος ΣΙΑΤΙΣΤΑ, παρά τον πόνον ον συμμεριζόμεθα και ημείς οι φίλοι του, δύνανται να είναι υπερήφανοι, διότι μεταξύ των πρώτων, οίτινες διά του τιμίου αίματός των επότισαν διά πολλοστήν ήδη φοράν το πολύφυλλον της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΝ συγκαταλέγεται και το προσφιλές αυτών τέκνον. Τιμή επίσης ανήκει και εις το Γυμνάσιον υμών εις ό ο ηρωικός νεκρός προσέφερε τας υπηρεσίας του, προετοιμάζων ψυχικώς την μαθητιώσαν ελληνικήν νεότητα διά τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΑΣ".

Τ.Τ. 520 τη 20 Δεκεμβρίου 1940

Το 53ο Σύνταγμα Πεζικού και η Σιάτιστα(κλίκ εδώ)


Λίγα λόγια για την ζωή και τη δράση του Παναγιώτη Γράβα

Ο Παναγιώτης Παναγιώτου Γράβας γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1908. Το σχ.ετ.1927-1928 αποφοίτησε από το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και εισήχθη στην Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε το 1934-1935 αποκτώντας πτυχίο Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. Το 1939 ανέλαβε υπηρεσία ως φιλόλογος στο σχολείο όπου είχε φοιτήσει, το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας. Στον πόλεμο του 1940 επιστρατεύτηκε με τον βαθμό του δεκανέα. Είχε μόλις παντρευτεί τη Ναούμα Γιαννακού. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των μαχών στο ύψωμα Μοράβα, όπως λέει και η επίσημη ανακοίνωση του στρατού.

Ο Παναγιώτης Γράβας ως φοιτητής και φιλόλογος είχε και συγγραφική δράση. Συγκέντρωσε το υλικό με το οποίο συνέταξε την εργασία του, τα "Κουδαρίτικα Σιατίστης". Πρόκειται για μια συνθηματική γλώσσα με την οποία επικοινωνούσαν τα συνεργεία των χτιστάδων, όταν δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο των συνομιλιών τους από τους εργοδότες τους. Επίσης στην Φιλολογική-Καλλιτεχνική "ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ", φ.26.2.1936 δημοσίευσε κριτική του βιβλίου του καθηγητή του Γ. Αποστολάκη "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ". 

 


Για το Siatista-Info Καλλιόπη Μπόντα - Ντουμανάκη 

 *Αναδημοσίευση 2021

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael