Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 07η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Β΄ τριμήνου έτους 2021.

2. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

3. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου.

4. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογου του Δήμου Βοΐου.

5. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου, για μετάβαση στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννης.

6. Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος «Γεωργίου Καραγιάννη».

7. Αποζημίωση πολίτη (εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς).

8. Έγκριση της αριθμ. 23/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ με θέμα: «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Εργασίες προσαρμογής του Α΄ Παιδικού Σταθμού Σιάτιστας, του Β΄ Παιδικού Σταθμού Σιάτιστας, του Παιδικού Σταθμού Γαλατινής, του Παιδικού Σταθμού Νεάπολης και του Παιδικού Σταθμού Τσοτυλίου στις προδιαγραφές του π.δ 99/2017».

9. Έγκριση της αριθμ. 24/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ με θέμα: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Β΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2021»

10. Αποδοχή της αρ. 2948/10-08-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5071415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

11. Αποδοχή της αρ. 2958/10-08-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5071321 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ».

14. Χορήγηση παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (12 κ.μ.) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΩ ΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

15. Χορήγηση παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες σχεδιασμού, οργάνωσης και παραγωγής τηλεοπτικού υλικού ψηφιακής μορφής, για την ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον Δήμο Βοΐου»

16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Χρυσαυγής.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael