Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 14η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 94/Β/16.01.2021) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2021.

2. Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από δημοτικά τέλη - επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID – 19.

3. Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα - επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID – 19.

4. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογου του Δήμου Βοΐου .

5. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

6. Τροποποίηση της αρ. 229/2021 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π.Ε. Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ (ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΝΟΣ)" - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης» ως προς το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς του Δήμου

7. Τροποποίηση της αρ. 230/2021 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π.Ε. Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ " - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης» ως προς το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς του Δήμου

8. Τροποποίηση της αρ. 231/2021 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π.Ε. Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ" - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης» ως προς το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς του Δήμου.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.) για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» στα πλαίσια αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" στην πρόσκληση με κωδικό 143 / Α/Α ΟΠΣ 4985 (αριθμ. πρωτ. 2525/12-07-2021) και τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών» – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελετών – Υποβολή πρότασης.

10. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βοΐου».

11. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού κλειστών γυμναστηρίων Δήμου Βοΐου».

12. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καύσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου και των Νομικών του Προσώπων».

13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νεάπολης».

14. Εισήγηση για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

15. Οικονομική ενίσχυση άπορης δημότισσας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια