Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Ο Νικόλαος Κασομούλης στη Ζάβορδα

Οι Σιατιστινοί από πολύ παλιά διατηρούσαν στενές σχέσεις με τη Μονή της Ζάβορδα.
 
Από τον κώδικα της Ζάβορδας, από το κτηματολόγιο της Ι.Μ.Σισανίου και Σιατίστης και από άλλα έγγραφα προκύπτει πως έκαναν δωρεές στη Μονή, η οποία μάλιστα διατηρούσε και Μετόχι στη Σιάτιστα και είχε στην κατοχή της πολλά αμπέλια και χωράφια δωρεές Σιατιστινών. Τα αμπέλια καλλιεργούσαν καλόγεροι από το Μοναστήρι με τη βοήθεια των Σιατιστινών.
 
1 Σεπτεμβρίου 1821. Ο Νικόλαος Κασομούλης φεύγει από τη Σιάτιστα, καθώς ορίστηκε ως εκπρόσωπος των Σιατιστινών στη σύσκεψη των καπεταναίων στον Όλυμπο. Οι αδελφές του, η μητριά του και οι συγγενείς τον αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια. Τις σκηνές της αναχώρησης περιγράφει ο ίδιος στα Στρατιωτικά Ενθυμήματα τ. 1, σ.145-146, ως εξής:

Η μόνη παρηγορία, οπού άφησα εις όλους αυτούς, ήτον η καλή υπόληψις και η ευπορία. Άφησα και τον Θεοδωρήν <Ποντίκην> φίλον μου ως προστάτην. Ασπάσθηκα όλους γλυκά, και το χώμα, και είπα· εάν δεν το ιδώ ελεύθερον από τους Τούρκους, <ποτέ> να μη το απολαύσω. Την ιδίαν ημέραν, λαβών μαζί μου 25 ενόπλους, απέρασα εις το μοναστήρι Ζάμπορτας (τμήμα Βεντζιών) κείμενον εις την άκραν του ποταμού Βίστριτζας, εις λόφον υψηλόν και απότομον· εξηγήθην με τον ηγούμενον, και με οδηγόν <εδικόν> του έφτασα εις το χωρίον Μεταξά ονομαζόμενον, εις την καθέδραν των <Αρματολών> Μπζιωταίων.
 
 
 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael