Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 09η του μήνα Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

2. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α.Γάρου»

3. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ.Διβανόπουλου»

4. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ι. Τσιόλια»

5. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ. Καραγιάννη»

6. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α. Καρούτα»

7. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Σ.Μήλιου»

8. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α.Γκιζιώτη»

9. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ε.Γκαγκαράτσα».

10. Παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γεωργίου Αθ. Διβανόπουλου»

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γεωργίου Αθ. Διβανόπουλου»

12. Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού κοινωνικού παντοπωλείου (α΄ εξάμηνο 2021).

13. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων από το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία: «Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου» για το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βοΐου.

14. Καθορισμός τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15/Αύγουστου στην τ.κ Μικροκάστρου του Δήμου Βοΐου.

15. Έγκριση πρακτικών Επιτροπ ής δημοπρασίας για την διάθεση δασικών προϊόντων του συνιδιόκτητου, κατά το 1/5 μετά του Δημοσίου, Δημοτικού Δασοτεμαχίου Βουχωρίνας στη θέση «Καραούλι», της Τοπικής Βουχωρίνας, του Δήμου Βοΐου για το έτος 2021.

16. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής δημοπρασίας για την διάθεση δασικών προϊόντων της συστάδας 2γ τοη Δημοτικού δάσους Σισανίου της Τοπικής Κοινότητας Σισανίου του Δήμου Βοΐου για το έτος 2021.

17. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ - Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης» (Α/Α: 180626) - Κατακύρωση της σύμβασης.

18. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 180592) - Κατακύρωση της σύμβασης.

19. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 181994).

20. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

21. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

22. Ορισμός μέλους για την συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Γαλατινής Δήμου Βοΐου».

23. Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο κοινοτικό κτίριο Κλήματος στην ΤΚ Αξιοκάστρου του Δήμου Βοΐου».

24. Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμων στη Σιάτιστα».

25. Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση δημοτικών έργων στην ΤΚ Ζώνης».

26. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

27. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

28. Έγκριση ή μη χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

29. Έγκριση ή μη χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ».

30. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στη τ.κ Δαμασκηνιάς.

31. Ενίσχυση άπορου δημότη. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια