Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021


Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά) και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899) και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 8-6-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32,274MW στη θέση ‘Τσουκάρι 2’ Δ.Ε. Ασκίου, στην Π.Ε. Κοζάνης» . -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε.του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32,384 MWp, στη θέση Μανδριά, ΔΚ Γαλατινής, της Π.Ε. Κοζάνης» . -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 26,488 MWp στη θέση “Μανδριά” Δ.Κ. Γαλατινής, Π.Ε. Κοζάνης». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε.του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 64,042 MWp στη θέση “Κουφόπετρα” Δ.Κ. Γαλατινής, Π.Ε. Κοζάνης». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

5 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,654 MWp, στη θέση «Κουφόπετρα» της ΔΚ Γαλατινής, της Π.Ε. Κοζάνης». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

6 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε.του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 143,638 MWp, στη θέση «Μανδριά – Καραμούζι – Καστρέλλι» της ΔΚ Γαλατινής, της Π.Ε. Κοζάνης» -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

7 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΥΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

8 Παρουσίαση – συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση των προτεινόμενων παρεμβάσεων της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» σύμφωνα με την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420 απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

9 Έγκριση χωροθέτησης δώδεκα (12) γωνιών ανακύκλωσης, με υπόγεια συστήματα κάδων στο Δήμο Βοΐου. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

10 3η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

11 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2021. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

12 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου A΄ τριμήνου έτους 2021. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

13 Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

14 Εκμίσθωση του Αρχοντικού Δίντσιου στη Σιάτιστα ως κατάλυμα. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

15 Εκμίσθωση του Ξενώνα Δαμασκηνιάς. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

16 Διαχείριση συστάδων 7δ και 2γ του Δημοτικού Δάσους Σισανίου για το έτος 2021. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

17 Διαχείριση του Συνιδιόκτητου κατά το 1/5 μετά του Δημοσίου, Δημοτικού Δασοτεμαχίου Βουχωρίνας για το έτος 2021. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

18 Απευθείας εκμίσθωση δύο τμημάτων των πλατειών Σιάτιστας και Εράτυρας, λόγω μεταβίβασης των επιχειρήσεων. - Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.

19 Αντικατάσταση μελών των επιτροπών διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

- Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.

20 Αιτήσεις.


Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδηςhttps://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια