Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 18η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2019.

2. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2020.

3. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου.

4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

5. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος «Αριστείδη Κ. Γάρου».

7. Αποδοχή κληρονομιάς από διαθήκη.

8. Έγκριση της αριθμ. 1975/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Εξουσιοδότηση δικηγόρου».

9. Πρόσκληση για λήψη προσφορών για τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης αξιοποίησης ακινήτων του κληροδοτήματος με την επωνυμία: «Κληροδότημα Ελένης Γκαγκαράτσα».

10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση αστικού ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην πλατεία της Κοινότητας Εράτυρας

11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στη Δαμασκηνιά

12. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων των δασικών τμημάτων 1,2 και 3 του Δημοτικού Δάσους Αξιόκαστρου του Δήμου Βοΐου.

13. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 180592).

14. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Κατακύρωση της σύμβασης.

15. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση δημοτικών έργων στην ΤΚ Ζώνης».

16. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

17. Έγκριση χορήγησης ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

18. Έγκριση χορήγησης ή μη παράτασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (12 κ.μ.) με ενσωματωμένο εξοπλισμό εσωτερικής πλύσης κάδων Δήμου Βοΐου».

19. Οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων και άπορων δημοτών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥhttps://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael