Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Αγ. Νέος Οσιομάρτυς Παύλος ο εξ Αροανίας Καλαβρύτων -Εργα εις Μνήμη του Αγίου

Υπό του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών Ιερά Πανήγυρις 2021

Πάρα πολλοὶ φίλοι Ἱεράρχες, ἡγούμενοι, ἡγουμένες, ἱεροκήρυκες, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, γράφουν καὶ ὁμιλοῦν «ξηρά» περιοριζόμενοι εἰς τὴν ἁπλὴν ἐπανάληψιν τῆς ἱστορίας τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας. Οὐδεὶς ὅμως ἐξ αὐτῶν συγκινεῖ καὶ μαγνητίζει περὶ αὐτὸν τὸν μέγιστον ἥρωα καὶ φίλον τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας, διότι οἱ Νεομάρτυρες ἦσαν ἐκεῖνοι οι ὁποῖοι ἐνεψύχωναν καὶ ἐγαλουχοῦσαν τοὺς ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε τὸ νέφος ὅλων αὐτῶν τῶν γενναίων προδρόμων, ὡς παραδείγματος χάριν τοῦ Πατριάρχου μας Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τοῦ μεγίστου Ἐθνομάρτυρος καὶ Ἁγιομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, θὰ φορούσαμε ἀκόμη τὸ τουρκικὸ φέσι, θὰ εἴμεθα γεννίτσαροι τοῦ πνεύματος, ποὺ εἶναι φρικτότερο τῶν γεννιτσάρων τῆς ξιφολόγχης, θὰ ὡμιλούσαμε τὴν τουρκικὴ γλῶσσα, θὰ εἴχαμε ἀπoλέσει τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδησίν μας!!!!

Ἄξιον θαυμασμοῦ ἤ μᾶλλον πικρότατης ἀπορίας εἶναι, διατὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ φίλοι, οἱ ὁποῖοι καταδέχονται νὰ ἀναφερθοῦν ὡς ἀνωτέρω προείπαμε, δὲν τολμοῦν νὰ γράψουν καὶ νὰ εἰποῦν τὸ παραμικρὸν διὰ τὰ ἀπερίγραπτα καὶ ἄκρως ἀνυπόφορα μαρτύρια ποὺ ὑφιστάμεθα ἀπὸ συγχωριανούς μας καὶ συντοπίτες!!!.

Ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνάρμοστη συμπεριφορὰ αὐτῶν τῶν συντοπιτῶν ἠνάγκασαν τὸν τότε Σεβασμιώτατόν μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβρόσιον νὰ συντάξῃ καὶ τοὺς ἀποστείλῃ τὴν ὑπ΄ἀρ. πρωτοκ. 565 / Δεκέμβριος 1996 ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ του (συνημμένως).

Σταχυολογήματα αὐτῶν τῶν ἀπερίγραπτων ταλαιπωριῶν σχεδὸν ἐπὶ μίαν 30 ετίαν γιὰ τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγ. Παύλου καὶ ἐμμέσως καὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀναφέρομε εἰς τὸ βιβλίον ποὺ ἐξέδωσε τὸ Ἵδρυμά μας : «Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων».

Ἀντικειμενικὰ καὶ δίκαια συμπεράσματα τὰ ἀφήνωμε εἰς τὸ μὲ τὰ νάματα τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας γαλουχηθὲν πλήρωμα!!!

O Tempora o mores! Ὤ καιροί, ὤ ἦθοι! Ποῦ καταντήσαμε;;;;;

Ἐπειδὴ οἱ μεταβάσεις εἰς τὴν ἐπαρχία ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι δυσχερέστατες, ὁ Σεβασμιώτατός μας Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος καὶ τὸ Ἵδρυμά μας ἀπεφάσισαν νὰ τελεσθῇ ἀντὶ τῆς

22.5.2021 ἡ Πολυαρχιερατικὴ Θεία Πανήγυρις ἀργὰ τοὺς θερινοὺς μήνας, ὁπότε θὰ εἶναι τὰ γεγονότα ἀποσαφηνισμένα.

Σκεφθήκαμε πρακτικῶς ὅτι θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ τελεσθῇ εἰς μνήμην τοῦ Ἁγ. Παύλου Θεία Λειτουργία εἰς ἕνα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς, ὁπότε θὰ ἦταν εὐκαιρία νὰ συμμετέχουν καὶ ὅλοι οἱ φίλοι ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, οἱ ὁποῖοι δὲν διευκολύνονται νὰ ἔρχωνται εἰς τὸν Ἅγιον Παῦλο. Τοῦτο, ὅμως, δυστυχῶς, τελικῶς δὲν ἐπετεύχθη.

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ

Ἤδη παρέρχεται καὶ αὐτὸ τὸ ἔτος τῆς 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας χωρίς, δυστυχῶς, οὔτε κὰν νὰ δέχωνται οἱ ἰθύνοντες πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς, διοικητικῆς, δικαστικῆς, πνευματικῆς ἀκόμη δὲ καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας νὰ κάνουν τὴν παραμικρὰν νύξιν γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοὺ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γεγονὸς τὸ ὁποῖον μᾶς δημιουργεῖ τοὺς ἄκρως ἀνυπόφορους «γολγοθάδες».

ΟΜΩΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΟΦΡΕΣ ΜΑΣ (ἴδ. Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμὴ καὶ ἱστοσελίδα www.fotgrammi.gr

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael