Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Εντοπιότητα και στο Βοΐο! Ποιοι Δήμοι ταξινομήθηκαν σε 2 κατηγορίες εντοπιότητας για τις προσλήψεις ΑΣΕΠ

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, δημοσιεύθηκε την 19η Μαΐου με αντικείμενο την « ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ.στ΄και ζ΄της παρ.1 του αρ.12 του ν.4765/2021».

Πριν σας παρουσιάσουμε τους Δήμους που αφορά η Απόφαση και σε ποια κατηγορία ανήκει ο καθένας, οφείλουμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η ταξινόμηση.

Το άρθρο 12 «προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας» του ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα και ενίσχυση του ΑΕΠ και λοιπές διατάξεις», ως ισχύει, ορίζει ότι η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως:

στ. Κατά 20 μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:

στα) Μικρών νησιωτικών Δήμων.

στβ) Μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών Δήμων.

στγ) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

στδ) Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

στε) Ο.Τ.Α. που εντάσσονται σε σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπό την επιφύλαξη της υποπερ. στδ).

ζ. Κατά 10 μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:

ζα) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων, εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής με πληθυσμό άνω των 10.000)κατοίκων, καθώς και όσων υπάγονται στην υποπερ. δγ) της περ. δ΄ της παρ.2.

ζβ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

ζγ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκων εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όσων υπάγονται στις υποπερ. στδ) της περ. στ΄ και ζβ) της παρούσας περίπτωσης.

Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών ταξινομούνται οι Δήμοι στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄.

Αυτή, λοιπόν, η Απόφαση δημοσιεύθηκε χθες.


Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενό της ΕΔΩ και κατωτέρω την ταξινόμηση των Δήμων


Πηγη: airetos.grhttps://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael