Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 21η του μήνα Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Παράταση μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με τον κ. Ανδρέα – Θεόδωρο Θεοδωρακόπουλο του Αθανασίου.

2. Παράταση μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την κ. Παναγιώτα χήρα Βασιλείου Σερβετά.

3. Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της ΔΕΠΑΝ για την υποστήριξη του Δήμου Βοΐου στην εκπόνηση των μελετών α. «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σιάτιστας» β. «Ανάπλαση δρόμων στον οικισμό Σιάτιστας» γ. «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. της μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση-αποκατάστασηη του αρχοντικού Μανούση-Δούκα Τζατσά» δ. «Ανάπλαση της πλατειάς εμπορίου στη Σιάτιστα».

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) για την: "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Βοΐου (ΣΦΗΟ)".

5. Έγκριση Πρακτικού Τεκμηρίωσης Τιμών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8282/10.05.2021 μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για το Υποέργο 1με τίτλο: «Η συμβολή στην προετοιμασία της Επανάστασης του 1821 και η συνεισφορά κατά τη διάρκεια της» προϋπολογισμού 105.000,00€ στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

7. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην Πρόσκληση ΑΤ14 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» και με τίτλο: «Ελλάδα 1821 –Ελλάδα 2021», για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Η συμβολή στην προετο4ιμασία της Επανάστασης του 1821 και η συνεισφορά κατά τη διάρκεια της» προϋπολογισμού 105.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

8. Χορήγηση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία στην τ.κ. Τσοτυλίου δήμου Βοΐου».

9. Έγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου».

10. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 180061).

11. Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29-09-2020) «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ».

12. Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04 (6669/14-04-2021 – 3η Τροποποίηση) «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια