Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιος: Oμιλία «για την 25η Μαρτίου και για το Τάμα του Εθνους»


Σὲ μία αὐθόρμητη δημόσια ἐξιστόρησιν μᾶς ἐπεφύλαξε μία εὐχάριστη, αἰφνιδιαστικὴ ἔκπληξιν.

Ἀνοίγει τὴν ἄδολη καρδιά του καὶ ξεδιπλώνει μὲ μεγίστη ὀδύνη τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια γιὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 21, ἀφιερώνων πολὺ μεγάλο μέρος τῆς ὁμιλίας του (ἀπὸ τὸ 57ο λεπτὸ καὶ ἐφεξής) εἰς τὸ ἀνεκπλήρωτο Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 21 καὶ εἰς τὴν ἀναγκαιότητα πραγματοποιήσεως αὐτοῦ..

Ἡ ὁμιλία του «γιὰ τὴν 25η Μαρτίου καὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους» ἔγινε εἰς τὴν ἐκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ» τῆς 13.4.2021 τῆς THARRITV

Ὁ Σεβασμιώτατός μας πάντοτε ἦταν καὶ εἶναι φίλος τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ καλοῦ.

Τὸ ἔργον του εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Νέας Ζηλανδίας / Ἐξαρχίαν Ὠκεανίας ὑπῆρξεν ἀνεπανάλληπον.

Μὲ προβλήματα ὑγείας ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ν. Ζηλανδία γιὰ νὰ ἀναπαυθῇ εἰς τὴν ἰδαιτέραν του πατρίδα, τὴν Ρόδον.

Ἡ γενναία ὅμως ψυχή του τὸν ὑποχρεώνει νὰ συνεχίζῃ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὰ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ θέματα, πάλι ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον μας, εἰς τὴν ἀλύτρητον Ἀνατολικὴ Θράκην μας, 100 χιλιόμετρα πέραν τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως πρὸ τῆς Ραιδεστοῦ- Κωνσταντινουπόλεως.

Εὐχόμεθα ὁλοψύχως νὰ ἔχῃ περαιτέρω ὑγεία καὶ δύναμιν καὶ νὰ ἰδῇ πραγματοποιήσιμα τὰ σχέδια του διὰ τὸ καλὸν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τοῦ Ἔθνους μας, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ τὸ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ ἀπὸ 14.1.2015 συνημμένα :

Α) Ἐγκύκλιος Ἐπιστολή του ἀρχομένη μὲ τὸν Ψαλμὸ 75, 12 «Εὔξασθε, καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν»,

Β) Ἔγγραφον του πρὸς τὸν Ὅμιλον τῶν κοινωφελῶν – πνευματικῶν φορέων μας:

α.Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

β.Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

γ.Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

δ. Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

Πάντα Ἄξιος!Τάμα του Έθνους
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael