Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον «Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων»


Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να προστεθεί σε σειρά νομοθετημάτων τα οποία εισάγουν ρυθμίσεις, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στον τομέα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Θέτει ένα οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας του Σώματος των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Βάζει κανόνες, επιλύει χρόνια προβλήματα και παράλληλα απλοποιεί τις υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της δικαιοσύνης.

Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης στη χώρα μας αποτελεί μείζον ζήτημα.

Ο πολίτης που προσφεύγει στα δικαστήρια συχνά ταλαιπωρείται για χρόνια, μέχρι την οριστική διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι ως Κυβέρνηση, να προτείνουμε λύσεις προκειμένου αυτή η κατάσταση να σταματήσει.

Πως θα το καταφέρουμε αυτό;

Με νομοθετήματα όπως το σημερινό, που θέτουν ενιαίους κανόνες, σύμφωνους με τις αρχές της αξιοκρατίας και της ασφάλειας δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύουμε το έργο των δικαστικών λειτουργών. Εισάγουμε τον θεσμό των υπαλλήλων Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, των λεγόμενων «βοηθών δικαστών».

Έργο τους η υποβοήθηση των δικαστικών λειτουργών.

Αποφορτίζουμε δηλαδή τους δικαστικούς λειτουργούς από σειρά καθηκόντων που αποτελούσαν αρνητικό παράγοντα για την έγκαιρη έκδοση αποφάσεων.

Η σταχυολόγηση του υλικού των φακέλων, η ταξινόμησή τους και άλλα καθήκοντα, με τα οποία είναι επιφορτισμένοι, λειτουργούν αναμφισβήτητα αρνητικά ως προς την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης.

Και αυτό συνέβαινε για τον εξής απλό λόγο.

Όλοι οι δικαστές, ανάλωναν πολύ περισσότερο χρόνο για πράγματα που δεν αφορούσαν τον σχηματισμό της δικανικής τους κρίσης.

Απασχολούνταν δηλαδή περισσότερο στην ταξινόμηση του υλικού, σε σχέση με την έκδοση των αποφάσεων, που είναι το κατεξοχήν έργο με το οποίο είναι επιφορτισμένοι.

Το παρόν νομοσχέδιο λοιπόν έρχεται να επιλύσει αυτό το ζήτημα.

Δίνει στον δικαστή την απαραίτητη βοήθεια που χρειάζεται προκειμένου να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο έργο του.

Παράλληλα εξασφαλίζει ότι την υποβοήθησή του θα  αναλάβουν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, πρόσωπα που μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο αυτό, τους ονομαζόμενους βοηθούς δικαστών.

Εξασφαλίζεται απόλυτα, ότι οι βοηθοί θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα να ανταποκριθούν στο δύσκολο αυτό έργο, που απαιτεί αναμφισβήτητα, νομικές και εξειδικευμένες γνώσεις.

Θέτουμε έτσι τις βάσεις, πάντα με διαφανείς διαδικασίες για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, η οποία είναι το ζητούμενο.

     Επίσης, θεσπίζεται  η δημιουργία κλάδου δικαστικής επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων.

Η δημιουργία του κλάδου αυτού ήταν απολύτως αναγκαία.

Στην εποχή μας η αλήθεια μπορεί να παραποιείται πολύ εύκολα.

Το περιεχόμενο μιας δικαστικής απόφασης μπορεί να διαστρεβλωθεί, να καταστεί αντικείμενο παραπληροφόρησης.

Κατά συνέπεια η δικαστική λειτουργία δεν πρέπει να είναι αποκομμένη από την κοινωνία.

Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την απονομή της δικαιοσύνης από διαστρεβλώσεις κάθε είδους.

Είτε αυτό οφείλεται σε ελλιπή ενημέρωση, είτε σε κακόβουλους στόχους.

Για τον λόγο αυτό ιδρύεται ο συγκεκριμένος κλάδος με σκοπό την ακριβή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του πολίτη, σχετικά με τη λειτουργία του δικαστικού λειτουργήματος.

Οι εν λόγω εξειδικευμένοι υπάλληλοι θα λειτουργούν επιβοηθητικά, ως σύνδεσμος της δικαιοσύνης με την κοινωνία.

Ενισχύεται έτσι η πεποίθηση του πολίτη προς το κράτος δικαίου.

Για να ενισχυθεί η αξιοπιστία αμφότερων των παραπάνω κλάδων, προβλέπεται ενδελεχής εκπαίδευση των διορισθέντων σε αυτούς υπαλλήλων.

Διασφαλίζεται έτσι, μέσω της όσο τον δυνατόν αρτιότερης εκπαίδευσης, το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εφόσον η πιλοτική σύσταση αυτών των κλάδων αποφέρει  τους αναμενόμενους καρπούς, η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επέκτασή τους και σε άλλα δικαστήρια της χώρας, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Επιπρόσθετα, με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται ένα συγκεκριμένο και επαρκές πλαίσιο για την διαδικασία αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων.

Εισάγονται εχέγγυα που εξασφαλίζουν την πραγματική και όχι την εικονική αξιολόγηση.

Για πρώτη φορά εισάγεται η αξιολόγηση των προϊσταμένων τους από τους υφισταμένους τους, ενώ ενισχύεται και η συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων σε προγράμματα επιμόρφωσης.

Τέλος, επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα με τη μονιμοποίηση πλέον των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), που είχαν τοποθετηθεί μέσω της κινητικότητας σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η Κυβέρνηση συνεχίζει στον δρόμο των πράξεων και των έργων.

Συνεχίζει τον εξορθολογισμό του Κράτους, ενισχύει την σχέση εμπιστοσύνης Κράτους-Πολίτη και κυρίως  βελτιώνει την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών.

Ευχαριστώ πολύ.


Παρασκευή Βρυζίδου

Βουλευτής Ν. Κοζάνης_Νέα Δημοκρατία 
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια