Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Δήμος Βοΐου: Συνεδρίαση δια περιφοράς του δημοτικού συμβουλίου, την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 9-4-2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:00 μ. – και λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1 1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2021. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

2 Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ) οικ. έτους 2021 του Δήμου Βοΐου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και ΦΕΚ 3635/Β΄/27-08-2018). - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2468022404), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 9-4-2021 και ώρα 14.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση αυτής.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδηςhttps://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια