Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Δήμος Βοΐου: Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά) και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899) και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 23-3-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου. -Εισηγήτρια κ. Μπλιάγκου Α. Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

2 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο “Σισάνι” ισχύος 0,78 MW, επί του ρέματος Μύριχος, στην ΤΚ Σισανίου ΔΕ Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3 Γνωμοδότηση του ΔΣ Βοΐου επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού της Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4 Έκδοση ψηφίσματος για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. -Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ. Συμ/λιου κ. Ζιμπιλίδης Α.

5 Έγκριση υποβολής αιτήματος προμήθειας τροφίμων και λοιπών αγαθών αξίας 30.000 €, προς το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδη, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βοΐου για το έτος 2021. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

6 1η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

7 Διαχείριση του ½ της συστάδας 1γ του Δημοτικού Δάσους Πεπονιάς για το έτος 2021. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

8 Διαχείριση του ½ της συστάδας 1β του Δημοτικού Δάσους Διχειμάρρου για το έτος 2021.

- Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

9 Διαχείριση των δασικών τμημάτων του Δημοτικού Δάσους Αξιοκάστρου για τα έτη 2020 και 2021. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

10 Εξέταση αίτησης της ΜΑΒΙΖ Α.Ε. για την απαλλαγή της από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

11 Αιτήσεις.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 16.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3AelTop Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael