Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Κοινωφελής εργασία: Πρόγραμμα απασχόλησης για 2.260 ανέργους

Το πρόγραμμα, ύψους 14 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους, ηλικίας έως 67 ετών, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας

 

Πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα υλοποιήσει το υπουργείο Εργασίας.

Το πρόγραμμα, ύψους 14 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους, ηλικίας έως 67 ετών, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτική εκπαίδευση, έως τριτοβάθμια. 

Αποσκοπεί στην ενίσχυση και προώθηση της ένταξης/επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω συνδυασμού απασχόλησης σε θέσεις που σχετίζονται με την κοινή ωφέλεια και κατάρτισης για την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους.

Έμφαση δίνεται κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργο και οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα, και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», διατηρώντας και παράλληλα αναβαθμίζοντας την ικανότητα απασχόλησης τους προκειμένου να ενταχθούν / επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης –ΥΠΥΤ) 

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι υποχρεωτική και θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία θα έχουν ρόλο Παρόχου Κατάρτισης.

Η πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω εξετάσεων, τις οποίες θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να αφορούν οριζόντιες δεξιότητες (ενδεικτικά Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών, Πρώτες Βοήθειες, Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Διαχείριση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου αλληλογραφίας, διαχείριση εγγράφων και αλληλογραφίας) και εξειδικευμένες δεξιότητες (ενδεικτικά: Εργασίες Καθαρισμού, Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας, Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/Συντήρησης Πρασίνου, Τεχνικές δενδροκομίας, τεχνικές δασικής παραγωγής).

 

imerisia.gr

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael