Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 8η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068 κοινή υπουργική (ΦΕΚ 94/Β/16.01.2021) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 για λογιστική τακτοποίηση.

2. Έγκριση του προϋπολογισμού, της εισηγητικής έκθεσης και του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικού έτους 2021.

3. Έγκριση της αριθμ. 2/2021 απόφασης του Δ.Σ του “Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων” με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2021 του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων καθώς και ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2021 στο Πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Συνδέσμου».

4. Έγκριση της αριθμ. 5/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βοΐου με θέμα: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020».

5. Διαγραφή ή μη ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο.

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16), για το έτος 2021.

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16), για το έτος 2021.

8. Έγκριση νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

9. Έγκριση νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

10. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT11 (14578/24.07.2020) «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

11. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Αποδοχή της αρ. 5891/26-01-2021 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".

13. Χορήγηση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης χλοοκοπτικού βραχίονα με καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος.

14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: ««Προμήθεια υλικών διαγράμμισης δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Βοΐου»

15. Παραλαβή του έργου του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ».

16. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Πολιτικό).

17. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

18. Ανάκληση της αριθ. 368/2020 απόφασης : «Επιλογή υποτρόφων του κληροδοτήματος του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»».

19. Επιλογή υποτρόφων του κληροδοτήματος του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ».

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2465023270), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι την 08-02-2021 και ώρα 10.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες.

Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3AelTop Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael