Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021


Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά) και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899) και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 9-2-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1 Συζήτηση – Λήψη απόφασης για τις υπό αξιολόγηση επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Καθορισμός ανώτατου ποσού ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού» για το έτος 2021. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

3 Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου για το έτος 2021. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4 Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για έκδοση "Έγκριση Επέμβασης" για την υλοποίηση του έργου: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

5 Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από δημοτικά τέλη – επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

6 Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα – επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

7 Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών Δήμου). - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

8 Πρόταση για τον καθορισμό των τελών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βοΐου έτους 2021.

9 Έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έγκριση εργοστασιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου: "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

10 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, για επιχείρηση παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων στην εντός ορίων περιοχή στο Τσοτύλι ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΑΝΝΑ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

11 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, για επιχείρηση οινοποιείου στην εκτός σχεδίου περιοχή (Δερβένι) στη Σιάτιστα Κοζάνης της εταιρείας «Παπαγεωργίου Γ. -Διαμαντής Δ. Οινοποιείο Σιάτιστα Ι.Κ.Ε.» -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

12 Διαχείριση τμήματος 12 του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου για το έτος 2021. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

13 Αντικατάσταση Προέδρου & Αντιπροέδρου του δ.σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.

14 Συγκρότηση επιτροπής του Δήμου, για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων των άρθρων 186, 190, 191,192 του Ν. 3463/06, για το έτος 2021 - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.

15 Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του N. 2307/95, για το έτος 2021. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.

16 Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2021. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.

17 Εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα της Κοινότητας Ζώνης. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

18 Υποβολή αιτήματος στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την αλλαγή χρήσης δημοτικού οικοπέδου. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής .

19 Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τη μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Ελληνικό Δημόσιο σε ζητούμενο τεμάχιο (θέση, παλιού δημαρχείο Νεάπολης). - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

20 Εξουσιοδότηση για την υποβολή αίτησης - υπογραφή σύμβασης, για την παραλαβή POS από την Εθνική Τράπεζα. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

21 Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος

22 Προκήρυξη διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα το Βόιο.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

23 Αιτήσεις

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 16.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3AelTop Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael