Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Tα νέα μέτρα ξεκίνησαν το Σάββατο σε όλη τη Χώρα... εκτός από τη Σιάτιστα και τον Κρόκο! (ΚΥΑ)


Ενώ τα μέτρα ξεκίνησαν το Σάββατο... στη Σιάτιστα και στον Κρόκο θα ισχύσουν από τη Δευτέρα! 

Άρθρο 14

Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις 

1. Η παρούσα ισχύει από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00. 

2. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θίγει τη διεξαγωγή  δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.  

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για  την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.  

4. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων  των περ. β) και στ) κατωτέρω: 

α) Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/22.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,  Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά- πτύξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της  δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 186), 

β) η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.4998/22.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και  Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Παράτα- ση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3068/16.1.2021  κοινής υπουργικής απόφασης.

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του  Δήμου Κοζάνης, στην Κοινότητα Σιάτιστας του Δήμου  Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς  αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 94)» (Β’ 187),  

με την εξαίρεση της Κοινότητας Κρόκου  του Δήμου Κοζάνης και της Κοινότητας Σιάτιστας του Δή- μου Βοΐου, ως προς τις οποίες η ανωτέρω κοινή απόφαση  διατηρείται σε ισχύ έως τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 και αντικαθίσταται από την παρούσα μετά τη λήξη της ισχύος της.


 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3AelTop Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael