Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 22η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 94/Β/16.01.2021) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση εξαμηνιαίου διαχειριστικού απολογισμού κοινωνικού παντοπωλείου (Β΄ εξάμηνο 2020).

2. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή ή μη ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

3. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου.

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την υλοτόμηση δημοτικού δάσους Αξιοκάστρου.

5. Έγκριση νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

6. Έγκριση αποτελέσματος επαναληπτικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος Νεάπολης Δ. Βοΐου»

7. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2021.

8. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2021.

9. Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης έργων μέχρι του ανώτατου ορίου του 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/16) για το έτος 2021.

10. Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης μελετών μέχρι του ανώτατου ορίου του 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/16) για το έτος 2021.

11. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Αγροτική οδοποιία στην τ.κ Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου»

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο: ««Υπηρεσίες Αποχιονισμού του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και των Κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου Χειμερινής Περιόδου 2020-2021».

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής επαναληπτικής δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Αποχιονισμού του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και των Κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου Χειμερινής Περιόδου 2020-2021».

14. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ» - Κατακύρωση σύμβασης.

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τσοτυλίου και Πενταλόφου"

16. Παράταση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βοΐου με την ΔΕΥΑΒ και τη ΔΥΠΡΑ.

17. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου – εντευκτήριο στην τ.κ Βουχωρίνας της Δ.Ε Τσοτυλίου.

18. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Γ΄ Τμήματος ΟΥΣΙΑΣ του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Η με αριθμ. Α1875/2020 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης)

19. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Γ΄ Τμήματος ΟΥΣΙΑΣ του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Η με αριθμ. Α1876/2020 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης).

20. Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από δημοτικά τέλη - επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID – 19.

21. Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα - επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID – 19.

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2465023270), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι την 22-01-2021 και ώρα 10.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες.

Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3AelΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια