Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Στάθης Κωνσταντινίδης: «Παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία»


Σε διαδικτυακή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, με συμπολίτες μας με αναπηρία, παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

➡️ Τι είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία; ✅ Αποτελεί δέσμευση του Πρωθυπουργού αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης, τον Αύγουστο του 2019,

✅ Είναι το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους, ✅ Συνιστά έναν οδικό χάρτη, με συγκεκριμένους πυλώνες και δράσεις, χρόνους και αρμόδιους φορείς για την υλοποίησή τους, και δείκτες παρακολούθησης.

➡️ Βασικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου:

✅ Η διαμόρφωση ενιαίου θεσμικού πλαισίου, αντί της υφιστάμενης κατακερματισμένης νομοθεσίας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζει αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις, και δυσχεραίνουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών αλλά και τους δικαιούχους.

✅ Η υλοποίηση σχεδίου φυσικής και ψηφιακής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. ✅ Η αναβάθμιση των ψηφιακών δικτύων, ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να έχουν πλήρη πρόσβαση.

✅ Η ανάπτυξη ηλεκτρονικής κάρτας η οποία θα ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και θα διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους.

✅ Η αναμόρφωση των κέντρων πιστοποίησης της αναπηρίας, που αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα της κοινωνίας, ώστε όλες οι συναλλαγές με τους βασικούς φορείς του Υπουργείου Εργασίας να γίνεται με άνεση.

✅ Η προώθηση της διαλειτουργικότητας όλων των φορέων, ώστε να μην χρειάζεται πλέον τα άτομα με αναπηρία να αποδεικνύουν σε κάθε περίπτωση τα σχετικά για την ανάληψη του οποιουδήποτε ευεργετήματος.

✅ Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η οποία θα αναβαθμίζει όχι μόνο την τάξη, αλλά και τα εγχειρίδια. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, αποτέλεσε κυβερνητική προτεραιότητα η πρόσληψη περισσότερων από 10.000 εκπαιδευτών στην Ειδική Αγωγή.

✅ Η υλοποίηση νέου προγράμματος ανεξάρτητης διαβίωσης, αποϊδρυματοποίησης, αναδοχής και υιοθεσίας, για την ενσωμάτωση και την κοινωνική συνοχή.

➡️ Τα χαρακτηριστικά του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία:

✅ Αποτελεί την πρώτη οριζόντια δράση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

✅ Εντάσσεται στις επιτελικές λειτουργίες του κράτους, και συνθέτει σε μια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεις από όλα τα Υπουργεία.

✅ Οικοδομεί σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τα άτομα με αναπηρία. ✅ Είναι δυναμικό και θα εξελίσσεται διαρκώς, αφού θα τίθεται περιοδικά σε διαβούλευση με το αναπηρικό κίνημα και την κοινωνία ώστε να προσαρμόζεται στα δεδομένα και στις ανάγκες.

⬇️ Πίνακας δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για άτομα με αναπηρία: 📍 Κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθεσίας και ενσωμάτωση δράσεων για τα άτομα με αναπηρία σε νέα νομοθετήματα.

📍 Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων και συλλογή δεδομένων. 📍 Λειτουργία της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

📍 Προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία.

📍 Απλούστευση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία.

📍 Οριζόντια μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

📍 Προσβασιμότητα στις μεταφορές.

📍 Αφύπνιση και ενημέρωση, κατάρτιση και επιμόρφωση.

📍 Αναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρία.

📍 Συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε παιδιά με αναπηρία.

📍 Προώθηση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση Ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

📍 Ανεξάρτητη διαβίωση και συμμετοχή στην πολιτική και πολιτιστική ζωή. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

📍 Ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία και αριθμός εξυπηρετούμενων ανά κατηγορία νέας υπηρεσίας.

📍 Προσβασιμότητα στους ιστότοπους του δημοσίου τομέα.

📍 Αριθμός και ποσοστό προσβάσιμων κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες λειτουργίες και υπηρεσίες.

📍 Κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 📍 Καταχωρίσεις σε ενιαίο μητρώο ατόμων με αναπηρία. διαλειτουργικότητα με πληροφοριακά συστήματα, αριθμός και ποσοστό χρηστών της Ηλεκτρονικής Κάρτας Αναπηρίας, υπηρεσίες που εντάσσονται.

📍 Προώθηση της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες Προώθηση της συμμετοχής τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

📍 Ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας.

📍 Πρώιμη παρέμβαση (για την έγκαιρη διάγνωση).

📍 Προσωπικό Βοηθό. Συμμετοχή των ΑμΕΑ στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

📍 Προσβάσιμος Τουρισμός.

📍 Επιμόρφωση Δημόσιας Διοίκησης, Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατά μείζονα λόγο, η Δυτική Μακεδονία πρέπει να συμπεριλάβει τις παραπάνω κατευθυντήριες του Εθνικού Σχεδίου Δράσεων για τα άτομα με αναπηρία, κατά την υλοποίηση του σχεδιασμού για την Δίκαιη Μετάβαση της περιοχής μας στη μετά λιγνίτη εποχή. 

 

Στάθης Κωνσταντινίδης

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Π.Ε. Κοζάνης

 

 


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3AelΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια