Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση δια περιφοράς της οικονομικής Επιτροπής του δήμου Βοϊου, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 15η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:71342/06.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2021.

2. Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2020.

3. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

4. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α.Γάρου».

5. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ.Διβανόπουλου».

6. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ι. Τσιόλια».

7. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ. Καραγιάννη».

8. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α. Καρούτα».

9. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Σ. Μήλιου».

10. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθηνάς Γκιζιώτη».

11. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελένης Γκαγκαράτσα».

12. Προμήθεια – αγορά υποδημάτων από το κληροδότημα του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «ΣΑΝΟΥΚΩΣ ΜΗΛΙΟΥ».

13. Παράταση μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την εταιρία με την επωνυμία «BEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης».

14. Επιλογή υποτρόφων του κληροδοτήματος του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ».

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ, στα πλαίσια της υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας.

16. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου.

17. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση δομήματος Αρχοντικού Μανούση - Δούκα Τζάτζα» προϋπολογισμού 932.542,98€.

18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ – ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

19. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Βοΐου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», με τίτλο: «Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης (εκτός των Πράξεων στις περιοχές της ΟΧΕ Δυτικής Μακεδονίας και των ΕΣΒΑΑ των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας)» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ – ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» προϋπολογισμού 1.953.555,88€ και αποδοχή των όρων συμμετοχής του Προγράμματος.

20. Έγκριση της αριθμ. 22/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ περί : «τροποποίηση 4η του προϋπολογισμού της ΔΕΚΕΒΟ».

21. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ»

22. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

23. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

24. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ»

26. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

27. Πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

28. Οικονομική ενίσχυση σε ανήμπορους οικονομικά δημότες.

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2465023270), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι την 15-12-2020 και ώρα 10.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες.

Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια