Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:71342/06.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

2. Αποδοχή της αρ. 196.1 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα: " Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7121/16-10-2020 και κωδικό «ΣΔΑΕΚ/2/2020», Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, καθώς και στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (ΣΔΚΟ)», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7120/16-10-2020 και κωδικό «ΣΔΚΟ/2/2020» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. ", αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης των πράξεων: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» και «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για τις περεταίρω ενέργειες .

3. Υποβολή πρότασης της πράξης: «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στην αρ. 7970/16-11-2020 πρόσκληση στον Άξονα Προτεραιότητας 4: "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου .

4. Καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

5.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας δ.ε. Ασκίου»

6. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου».

7. Συνέχιση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βοΐου και ΟΑΕΔ για το έτος 2021 για τη λειτουργία Γραφείων Ανταποκριτή στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου.

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2465023270), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι την 16-11-2020 και ώρα 10.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες.

Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια