Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση δια περιφοράς της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βοΐου στις 16 Νοεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 16η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:71342/06.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2020.

2. Έγκριση δαπανών από παγία προκαταβολή Δήμου Βοΐου .

3. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων .

4. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου .

5. Έγκριση της αριθμ. 35/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Βοΐου με θέμα: «Τέταρτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020»

6. Έγκριση της αριθμ. 36/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Βοΐου με θέμα: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020».

7. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Μον. Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

8. Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου κληροδοτήματος με την επωνυμία: «Κληροδότημα Αθηνάς Γκιζιώτη» για τη μακροχρόνια εκμίσθωσή του.

9. Αποζημίωση πολίτη – Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την υλοτόμηση δημοτικού δάσους Αξιοκάστρου.

11. Έγκριση ή μη παραχώρησης φορτηγού οχήματος του Δήμου Βοΐου στο Δήμο Σερβίων.

12. Καθορισμός όρων εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (μηχανάκια, αυτοκίνητα, μεταλλικών τμημάτων αυτών κ.λ.π.) που θα περισυλλεχτούν από σημεία του Δήμου.

13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Σιάτιστας».

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοΐου»

15. Ορισμός μέλους για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δαμασκηνιάς».

16. Αποδοχή της αρ. 195.5 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα: " Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου

Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου", αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για τις περεταίρω ενέργειες.

17. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Κατακύρωση της σύμβασης

18. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

19. Έγκριση μελέτης , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (12 κ.μ. και 6 κ.μ.) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

20. Έγκριση μελέτης , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

21. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (12 κ.μ) με ενσωματωμένο εξοπλισμό εσωτερικής πλύσης κάδων Δήμου Βοΐου».

22. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Υπηρεσίες Αποχιονισμού του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και των Κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου Χειμερινής Περιόδου 2020-2021»

23. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ»

24. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ».

25. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

26. Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών .

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2465023270), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι την 16-11-2020 και ώρα 10.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια