Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Το Τάμα Των Ηρώων Του 21 «Μια σειρά από άρθρα»

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 - ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Επειδή στον αιώνα των ταχυτήτων που ζούμε όλα τρέχουν αστραπιαίως και εμείς πρέπει να συγχρονιζόμεθα και να μη είμεθα όχι μόνον κουτσές χελώνες αλλά ούτε καν ταχύτατοι λαγοί, οι οποίοι χώνονται μέσα σε «ντουμάνια» και τα κυνηγόσκυλα αναγκάζουν τους λαγούς να εξέρχωνται, οπότε οι κυνηγοί χαίρονται αφαντάστως για τις επιτυχίες τους, χαιρόμεθα και εμείς αφαντάστως.

Επωφελούμεθα της ευκαιρίας να αναρτήσωμε ένα ανακεφαλαιωτικό υπόμνημα με παραπομπές και να σας υπενθυμίσουμε μερικά γνωστότατα θέματα – προβλήματα, να συμπνευματισθώμε και να δούμε πως θα συνεννοηθούμε, για να μη αποτελματωθούμε πλήρως.

Οι παραπομπές αυτές ισοδυναμούν με ανάγλυφη και ζωντανή πορεία της ιστορίας του Τάματος, όπως διαγράφεται και στο κατωτέρω εικονιζόμενο εξώφυλλο της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ τεύχος 70, και την οποία ιστορία ουδείς ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ.

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΩΣΑΝ ΕΠΩΔΟΣ:

Ἐπιτρέψατε μας, φίλτατοι, νὰ κάνουμε μία παραλλαγὴ τοῦ τοῦ Παιανέως Δημοσθένους: «δεῖ δὴ ἀνθρώπων καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων, ὦ φίλοι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου μνημείου εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τοῦ μόνου μέσο, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

1.ΕΘΝΟΕΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, 25.11.2020

2.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ, 26.11.2020


 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια