Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν

Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Στο πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας και την άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση των ανέργων, αποφασίστηκε η δίμηνη παράτασηκαταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, σε όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε ή λήγει η επιδότησή τουςεντός Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2020, σύμφωνα με τηνΚ.Υ.Α. 47166/1180/16.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5051/16-11-2020).Η καταβολή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μεαπευθείας κατάθεσηστους τραπεζικούςλογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς νααπαιτείται καμία ενέργειακαι δεν υφίσταταικανένας  λόγος  προσέλευσης στα  Κέντρα  Προώθησης  Απασχόλησης  (ΚΠΑ2).Υπενθυμίζεται  ότι  η  εξυπηρέτηση  του  κοινού  στα  ΚΠΑ2  πραγματοποιείται  μόνο  σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά μεραντεβού έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή της δίμηνης παράτασης έχει ως εξής:

Για  όσους ανέργους έληξε  η  επιδότησή  τους στο  χρονικό  διάστημα 1-19Σεπτεμβρίου,τοποσό που αντιστοιχεί στηδίμηνη παράτασηθα καταβληθεί την Παρασκευή, 20Νοεμβρίου.

Για  όσους ανέργους έληξε  η  επιδότησή τουςστο  χρονικό  διάστημα  20Σεπτεμβρίου -19 Οκτωβρίου,το ποσό που αντιστοιχείστον πρώτο μήνατης παράτασηςθα καταβληθεί  την Παρασκευή, 20Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασηςθα έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου.

Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τουςστο χρονικό διάστημα 20-31 Οκτωβρίου,το  ποσό  που  αντιστοιχείστον  πρώτο μήνατης  παράτασηςθα καταβληθεί εντός Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασηςθα έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου.

Για όσους ανέργους έληξε ή λήγειη επιδότησή τους εντός του Νοεμβρίου, η καταβολή του  ποσού  που  αντιστοιχείστον  πρώτο μήνατης  παράτασηςθα ολοκληρωθεί εντός  του  Δεκεμβρίουκαι η  καταβολή  του δεύτερου  μήνα παράτασηςθα ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου2021.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εθνικής Αντίστασης 8,  Άνω Καλαμάκι, e-mail: press@oaed.gr

Για όσους ανέργουςλήγει η επιδότησή τους εντός του Δεκεμβρίου, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχείστον πρώτο μήνατης παράτασηςθα ολοκληρωθεί εντός  του  Ιανουαρίου2021 και η  καταβολή  του δεύτερουεπιπλέον  μήνα επιδότησης θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου2021.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών,μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.Υπενθυμίζεται  πως δικαιούχοι  είναι  μόνο  όσοι  παραμένουν  άνεργοι  κατά  την περίοδο  που  αντιστοιχεί  η  παράταση και  δεν  έχουν επωφεληθεί  από  τις προηγούμενες παρατάσεις του πρώτου 8μηνου του 2020.Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό,με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια