Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, την 23η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 65910 της 15ης Οκτωβρίου 2020 (ΦΕΚ 4566/Β/15-10-2020)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2018.

2. Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2020.

3. Διαγραφές ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

4. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων – Απαλλαγή Υπολόγων Προέδρων.

5. Υποβολή πρότασης στο μέτρο 1 : «Επικαιροποίηση των υφιστάμενων σχεδίων δράσεις για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα και κατάρτιση των ανθρώπινων σχεδίων» του Άξονα προτεραιότητας 1 – «Σχέδια Δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ)»

6. Υποβολή πρότασης στο μέτρο 1 : «Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία» - του Άξονα προτεραιότητας 2 – «Σχέδια Δράσης για την κυκλική οικονομία (ΣΔΚΟ)»

7. Νομική υποστήριξη πρώην Αντιδημάρχων ενώπιον του Μον. Πλειμμελειοδικείου Κοζάνης – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.

8. Πληρωμή αμοιβής συντηρητή εικόνων Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Αυγερινού από έσοδα του κληροδοτήματος «Γεωργίου Καραγιάννη».

9. Διόρθωση της αριθμ. 90/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής : «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για εκποίηση δημοτικής έκτασης».

10. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Κατακύρωση της σύμβασης.

11. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ».

12. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Βοΐου».

13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Βοΐου».

14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την συντήρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών του δήμου Βοΐου».

15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Βοΐου - Προμήθεια Σετ Λεπίδας Αποχιονισμού και Αλατοδιανομέα »

16. Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael 

 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael