Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Μήνυμα του Γέροντα Γαβριήλ Αγίου Όρους στο Τάμα του Έθνους

Ο ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ :

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ κατόπιν μεταθέσεως τῆς ἑορτῆς του ἀπὸ 22 Μαΐου λόγῳ μέτρων ἐναντίον τῆς ἰώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ποὺ συμπίπτει καὶ μὲ τὴν ἐπέτειο τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ του.

Εὐελπιστοῦμε στὶς εὐλογίες καὶ στὴν ἄνωθεν ἐνδυνάμωσιν τοῦ ἀγωνιστικοῦ ζεύγους Ἀναγνωστοπούλου, τὸν Πρόεδρον κ. Ἰωάννη καὶ κ. Αἰκατερίνη μὲ ὅλο τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, πού, ἐνῶ διαθέτουν ὅλη τους τὴν περιουσία γιὰ τὸ Τάματοῦ Ἔθνους, τοῦ Στρατηγοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ ὅλων τῶν ἡρώων τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, νὰ τοὺς δοθῇ ἐπάξια ἡ ἁρμόζουσα βοήθεια ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μὲ τὴν παραχώρησιν ἀνάλογης ἐκτάσεως εἰς τὴν Πρωτεύουσα καὶ νὰ διευκολύνῃ νομοθετικῶς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ μεγαλειώδους αὐτοῦ μνημείου

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ποὺ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἱδρύματος καὶ Προέδρου κ. Ἰωάννη Ἀναγνωστοπούλου εἶναι πανέτοιμοι διὰ τὴν θεμελίωσινκαὶ ἔναρξιν τοῦ ἕως τὴν ἐπέτειο τοῦ 1821.

Ἐπίσης εὔχομαι ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ Ἀρχιεπισκόπου νὰ εὐλογῇ τὴν τελεσφόρησιν τῆς ὅλης ἱστορικῆς αὐτῆς ἀποστολῆς.

Εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ

Ἀροανίας νὰ εὐλογοῦν ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ συντελοῦν στὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ μνημειώδους αὐτοῦ ἔργου.

Εὔχομαι ὁλοψύχως ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μαζί σας καὶ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς δικοὺς σας σὲ ὅλη σας τὴν ζωὴ καὶ σὲ ὅλην τὴν Αἰωνιότητα.

Εὔχομαι πάλι ὁ Κύριος νὰ σᾶς θυμηθῇ στὴν Βασιλεία Του καὶ νὰ εἶσθε μαζὶ μὲ τὸν Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους του.

Εὔχομαι ἐπιπροσθέτως ἐν ἡμέρα κρίσεως νὰ σᾶς τοποθετήσῃ εἰς τὰ Δεξιά Του καὶ ὁ καθένας νὰ ἀκούσῃ τὴν πολυπόθητη φωνὴ τοῦ Κυρίου μας:

«Εὐ δοῦλε ἀγαθέ, εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Γέρων Γαβριὴλ Μοναχὸς

Ἱερὸν Κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ

Καρυαὶ ἍγιονὍρος 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως

Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ   ΚΑΛΗΣ   ΘΕΛΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ   ΙΕΡΟΥ   ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ   ΤΑΜΑΤΟΣ   ΤΟΥ   ΕΘΝΟΥΣ

Τὸν ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ,

σπουδαίαν μορφὴν τῆς Ἁγιορειτικῆς οἰκογενείας,

ὑπερογδοηκονταπενταετῆ ἀγωνιστὴν

τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ τῆς Ἐθνικῆς μας Συνειδήσεως,

καταγόμενον ἀπὸ τὴν Πορτίτσα Καρδίτσης

καὶ εὑρισκόμενον

ἀπὸ τὸ ἔτος 1974 εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὰ δὲ τελευταῖα εἴκοσι ἕνα ἔτη

εἰς τὸ Κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου,

γνωστὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ διεθνῶς διὰ τὰ χαρίσματά του,

διακηρύττοντα ὅτι ἕν ἐκ τῶν κυρίων μελημάτων του

εἶναι ἡ ἔνθερμος προσευχὴ

διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2020

Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η   ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΑΙΚ.   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 


 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael 

 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael