Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βοΐου για το 2021

 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου την αρχική Αριθ.96/2012 η οποία τροποποιήθηκε με την και Αριθμ. 87/2018 (ΑΔΑ : 7Χ8ΠΩ97-ΙΩΩ) όπου τροποποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Βοΐου

( αριθμ. πρακτικού 10/2018 ) καθώς και την Νο.201/2019 ( ΑΔΑ : Ω6ΩΟΩ97-Β4Ρ και το αριθμ. 15/2019 πρακτικό) με την οποία ορίστηκε η πενταμελής επιτροπή διαχείρισης, ανακοινώνουμε ότι όσοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου επιθυμούν τις παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος 2021 και εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 21/09/2020 μέχρι 21/10/2020.

Υποβολή αιτήσεων :

. Στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας που εδρεύουν στο Πολιτιστικό Κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

1. Αίτηση (από την υπηρεσία)

2. Υπεύθυνη Δήλωση (από την υπηρεσία)

3. Εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους ( 2019)

4. Ε9 (περιουσιακή κατάσταση)

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

7. Ότι άλλο δικαιολογητικό αποδεικνύει την οικονομική –κοινωνική κατάσταση του αιτούντα (Κάρτα μακροχρόνιας ανεργίας, πιστοποιητικό αναπηρίας, αποδεικτικά μονογονικότητας, πιστοποιητικό αστεγίας, κάτοχος ΕΕΕ- πρώην ΚΕΑ, κλπ)

Τα κριτήρια των δικαιούχων για τις παροχές του κοινωνικού παντοπωλείου είναι τα παρακάτω:

Τα κριτήρια επιλογής είναι καταρχήν εισοδηματικά αλλά με την διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να κρίνουν και τα κοινωνικά ή άλλα στοιχεία που κρίνουν ότι μπορεί κάποιος να είναι δικαιούχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ι. Τα οικονομικά κριτήρια :

Τα οικονομικά κριτήρια θα ελέγχονται από το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους

• Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό μέχρι 2.400,00 € δηλωθέν ποσό και μέχρι 5.000,00€ τεκμαρτό ποσό

• Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος μέχρι 1.200,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 1.500,00€ τεκμαρτό ποσό

• Για κάθε ανήλικο μέλος μέχρι 600,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 800,00€ τεκμαρτό ποσό

• Στην μονογονικές οικογένειες κάθε ανήλικο μέλος μέχρι 1.200,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 1.000,00€ τεκμαρτό ποσό

 


 


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael 

 

 

 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael