Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στη Σιάτιστα, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020
Προσωρινή Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στη Σιάτιστα, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


16/9/2020 8:00:00 πμ16/9/2020 2:30:00 μμ
Περιοχή πόλης Σιάτιστας που περικλείεται από τις οδούς: ΔΕΜΕΡΤΖΗ, Θ. ΤΣΙΠΟΥ, ΖΑΡΙΒΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΓΑ, Α. ΣΚΥΡΟΥ, ΚΛΑΔΑ

16/9/2020 12:00:00 μμ 16/9/2020 2:30:00 μμ
Περιοχή πόλης Σιάτιστας που περικλείεται από τις οδούς: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ, ΣΦΗΚΑ, ΠΑΠΑΖΩΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, Ν. ΒΟΓΚΟΛΗ

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael