Προς εκκίνηση της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας


Με επιστολή του προς όλους τους Δήμους της χώρας και με τίτλο «Διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Α΄Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης», ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρει ότι επίκειται η εκκίνηση της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων. 


Μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστεργίου αναφέρει: «Επισημάνεται ότι με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 της από 7/8/2020 ΚΥΑ, με το οποίο απαιτούνταν (σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001) «απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970», και πλέον κάτι τέτοιο δεν ζητείται.

Σε ότι αφορά την πληρωμή της παροχής εργασίας των σχολικών καθαριστριών, αναμένεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή των χρημάτων στους Δήμους, με την οποία θα προχωρήσουμε στις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών μας.

Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλώ για τις ενέργειες σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού, διευκολύνοντας την επαναλειτουργία της Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων μας».


ert.gr


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael