Το ποσό που θα πάρει ο δήμος Βοϊου για τις μάσκες μαθητών & εκπαιδευτικών


Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό

Κατανομή, ποσό ύψους 6.195.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στην Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδας.

Δείτε τα ποσά που θα κατανεμηθούν στην ΠΕ Κοζάνης

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31-12-2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Υγείας  και  Εσωτερικών,  η  ισχύς  του 3 δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021. 
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael