Σιάτιστα: Μνήμη της Αποτομής της Τίμιας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου


Μνήμη της Αποτομής της Τίμιας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στις 28/08 στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στη Σιάτιστα και 29/08 στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Γιάνκοβης.

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael