Τάμα του Έθνους: Κυκλοφορία του τέυχους 79 και Εορτολόγιον 2020


Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ τῶν πνευματικῶν φορέων μας εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ σᾶς ἐνημερώσωμε ὅτι ἀναρτήσαμε στὴν ἱστοσελίδα μας τὰ περιοδικά μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεύχη  79, 80, 81 ὡς κατωτέρω.


Ἐπίσης κάνομε ἀναγγελία τῆς κυκλοφορίας τοῦ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ τῆς Ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου, ὡς κατωτέρω, το ὁποῖο, ὡς γνωστὸν ἄρχεται  1/9 καὶ τελειώνει 31/8.
Καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ τὸ ἐκδίδομε μετὰ βαρυτάτης καρδίας, διότι ὁ συνεργάτης μας ποὺ ἀνέλαβε τὴν βελτίωσιν ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρο ἔτος, δὲν ἔπραξε τίποτα. Τὴν τελευταία στιγμὴ διαπίστωσε πάρα πολλὰ λάθη, μᾶς τὸ ἔφερε καὶ μᾶς ἀνάγκασε νὰ ἀρχίσωμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ πάντα!!!!! …

Δείτε την συνέχεια ΕΔΩ

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael