41 άτομα στα (8) οκτάμηνα στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο δήμο Βοΐου -Δείτε ποιοι προσλαμβάνονται

Την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου,για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 36.500 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020, που συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικά σαράντα ένα(41) ατόμων.


ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ 
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael