29 θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο δήμο BοϊουΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Βοΐου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. 

Την προκήρυξη σας παρουσιάζει αποκλειστικά το Siatista-InfoΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael