ΟΑΕΔ: 10 ανοιχτά προγράμματα για υποβολή αίτησης


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 10 προγράμματα του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος. 
Σημειώστε τα προγράμματα που μπορείτε να υποβάλλετε άμεσα συμμετοχή:
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 Ανέργων ηλικίας 18-29 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
  • Πρόγραμμα Attica Publishing
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης
  • Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας
  • Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας
  • Πιλοτικό Πρόγραμμα Ελευσίνας
Όλα τα ανοικτά προγράμματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.oaed.gr


workenter.gr
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael