Σιάτιστα: Ημερίδα ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE ATIAS (φωτο-βίντεο)


Πραγματοποιήθηκε  τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 στα εκπαιδευτήρια "Βανίδη", η ημερίδα ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE ATIAS με τίτλο: «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά».


Στην συζήτηση αναπτύχθηκαν θέματα για την βελτίωση ο κλάδου της γούνας αλλά και το πως θα μαζευτούν τα χιλιάδες βιζόν που που ελευθερώθηκαν πριν χρόνια από φάρμες γουνοφόρων ζώων και βρίσκονται διάσπαρτα σε Σιάτιστα αλλά και ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία!
Στην συζήτηση συντόνιζε ο κ. Χάρης Βανίδης, Progect Manager Ε.Ο.Γ., συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, κ. Δημήτριος Κοσμίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ο κ. Γεώργιος Βαβλιάρας,
ο
κ. Νικόλαος Παναγιώτου Λέκτορας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Έπιστημών, Α.Π.Θ. και ο Δημήτρης Ζιούζιος Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΔΜ ο κ. Αθανάσιος Λάγγας, πρόεδρος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων και φορείς εκτροφείων γουνοφόρων ζώων και γουνοποιοί της περιοχής.


LIFE ATIAS
 Σκοπός του έργου LIFE ATIAS είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος άμεσης προειδοποίησης και επέμβασης για την αποτροπή της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο εστιάζει στον έλεγχο ή και την – κατά τόπους – εξάλειψη του Αμερικανικού μινκ (Neovison vison), στις Προστατευόμενες Περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και τον πρωτογενή τομέα.

Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από 02/09/2019 έως 30/09/2022, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.990.020€ και πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τα παρακάτω τμήματα: το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων και το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και συμμετέχοντες εταίρους:


-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης
-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Δασολογίας και -Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
-Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας


Γ.Γ. Siatista-Info.com
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael